Foton på våra moduler

 

    Lelångenbanan      Nutiden      Kontakta oss

Sällskapet Lelångenbanan bildades i januari 2006 av ett gäng entusiaster med ett gemensamt intresse och engagemang för att bygga modeller och samla dokumentation om och kring Lelångenbanan. Vi hade haft en studiecirkel något år i Sensus regi och det föll sig naturligt för det nybildade Sällskapet Lelångenbanan att fortsatte detta samarbete.

Sällskapet Lelångenbanans syfte, så som det formuleras i stadgarna, är att på olika sätt utföra dokumentation av och kring Lelångenbanan. Det handlar om en kulturhistorisk dokumentation och om att via modeller och bildspel visa hur Lelångenbanan sett ut och vad den betytt för människor, företag och organisationer i Bohuslän och Dalsland.


Film på modellen

Lelångenbanan återskapas  på nytt med utgångspunkt från 1950-talet.
Banan är moduluppbyggd i skala 1:87 (H0n3), där varje modul representerar en station eller en delsträcka.
Några stationer kommer dock bli så stora att de sträcker sig över flera moduler.

Ett mål är att bygga upp hela sträckan från Uddevalla Hamn till Bengtsfors, men det är ett projekt som sträcker sig många år in i framtiden.